Programmet är avslaget!

Tillägget Adobe Flash Player är inte installerat eller påslaget. Var god installera eller slå på tillägget för att fortsätta spela.

Du borde uppgradera din webbläsare

För att få ut mest av din spelupplevelse rekommenderar Red Flush att du uppgraderar din webbläsare till:

Chrome Ladda Ner
Chatta Live
Vänligen fyll i ett användarnamn.
Lösenord är ett obligatoriskt fält
10 000kr
I VÄLKOMSTBONUSAR

Allmänna bestämmelser och villkor

Dessa villkor och bestämmelser gäller, och är bindande, för dig om du deltar på kasinot. Dessa villkor och bestämmelser ersätter alla tidigare Villkor och bestämmelser som funnits på denna kasinohemsida. I dessa villkor och bestämmelser:

 • betyder "account/konto" ett unikt konto som utfärdats av kasinot;
 • detta "avtal" avser dessa villkor och bestämmelser;
 • "kasinot" avser det kasino som återfinns på kasinots hemsida som ägs och drivs av oss;
 • "kasinots hemsida" avser Red Flush eller alla derivat därav;
 • "charge-back" avser då du eller en bank som utfärdat ett kreditkort eller annan leverantör av tjänster för tredje-parts-betalning genomför en återföring av avgifter vad gäller ditt kreditkort eller insättningstransaktion hos tredje part;
 • "Locked Account Player" avser en spelare som har ett Locked Player-konto;
 • "Locked Player Account" avser ett konto som har låsts, avregistrerats, uteslutits eller stängts av, av dig eller av oss;
 • "Dormant account" avser ett konto som har varit inaktivt under 6 (sex) månader eller mer;
 • "Dormant Player" avser en spelare som innehar ett Dormant Account;
 • "Guest Player" avser en spelare som använder free-play kasinokrediter utan monetärt värde för att göra insatser på kasinot;
 • "Participate/delta" avser, utan inskränkningar, alla de aktioner som inryms i 4.1.1 till 4.1.7 nedan samt besök på kasinots hemsida och/eller spelandet av något av de spel som erbjuds av kasinot på kasinot och/eller användande av kasinot och/eller kasinots hemsida och/eller mjukvaran på något sätt;
 • "Player/s, spelare" avser en Real Player och/eller en Guest Player och/eller en Dormant Player och/eller en Closed Account Player;
 • "Real Player" avser en Spelare/Player som använder sina egna pengar för att göra insatser på kasinot;
 • "Service/Tjänst" avser möjligheten att, samt tillgång till mjukvaran som möjliggör spelande på kasinot via internet;
 • "Software/Mjukvara" avser all mjukvara ägd eller licensierad av oss som måste laddas ner för att du skall kunna delta på kasinot och/eller i några Flash-spelversioner av mjukvaran som kräver nedladdning;
 • "Vi/oss/vår" syftar på Digimedia Limited, Malta företagets registrering är C45651, vilket är ägaren och operatören av casino och pokerrums-hemsidan samt företagen i gruppen. Digamma Limited, Malta, företagsregistreringsnummer C74698, som innehar en Interactive Gaming Licence utgiven av Kahnawake Gaming Commission, som är operatören för casinot och pokerrums-hemsidan och företagen i gruppen.
 • "Din jurisdiktion" avser den jurisdiktion i vilken du bor, uppehåller dig eller arbetar.

 

1. Ditt deltagande på kasinot

1.1. Deltagande

1.1.1. Att delta i spel på kasinot sker på eget bevåg och på egen risk.

1.1.2. Du, ensam, är ansvarig för att försäkra dig om att spel på kasinot är lagligt i din jurisdiktion.

1.1.3. Du får endast delta i spel på kasinot om det är lagligt för dig att göra så i din jurisdiktion.

1.1.4. Som tillägg till det som fastslagits i 1.1.3. ovan, får du endast delta i spel på kasinot om du uppnått laglig ålder i enlighet med bestämmelserna i din jurisdiktion.

1.1.5. Vi utfärdar inga garantier vad gäller laglighet beträffande ditt deltagande i enlighet med lagar gällande inom din jurisdiktion.

1.1.6. Vi har rätten att kräva att du förser oss med intyg kring din identitet och din ålder som ett förhandskrav för att du skall kunna inleda ditt spelande på kasinot och när som helst under den tid du deltar i spel på kasinot.

1.1.7. Du accepterar att vi kan använda personlig information som du angett för att kunna genomföra lämpliga bedrägeribekämpnings kontroller. Personlig information som du lämnar får lämnas ut till en kredit referens eller bedrägeribyrå. Byrån får, efter eget gottfinnande och i enlighet med sina regler och policies, förvara dessa.

1.1.8. Du garanterar härmed att du bara kommer att inneha ett enda Real account på kasinot. Alla försäljningar av eller transaktioner mellan spelares konton är förbjudna.

1.1.9. Det är förbjudet att spela på kredit hos Red Flush.

1.2. Dina garantier

1.2.1. Du garanterar och intygar, och vi ingår detta avtal under förutsättning att dessa garantier är valida då du tecknar avtalet och under den tid detta gäller, att:

1.2.1.1. du har laglig rätt att delta i kasinots verksamhet i enlighet med bestämmelser i din jurisdiktion;

1.2.1.2. du är "vuxen" och uppnått den ålder som krävs, i enlighet med gällande bestämmelser i din jurisdiktion;

1.2.1.3. inte kommer att tillåta tredje part (särskilt minderåriga, men helt utan begränsningar) att direkt, eller indirekt använda det Konto/Account/s du innehar på kasinot, använda mjukvaran eller motta några vinster från detta kasino;

1.2.1.4. du har tillhandahållit giltiga, korrekta och fullständiga personuppgifter, fullt ut, och att du omedelbart meddelar några ändringar i dessa uppgifter via mail;

1.2.1.5. är den sanna och lagliga ägaren av pengarna du satsar på casinot. Om du använder ett betalkort eller ett kreditkort MÅSTE kortinnehavarens namns vara samma namn som använts vid registrering på casinot. Om detta inte är fallet kan kontot stängas. Om ditt konto stängs bör du kontakta kundtjänsten för mer information om vår verifieringsprocess. Alla uttag som görs via banköverföring eller check kommer bara betalas ut till det namn som använts vid registreringen på casinot och om ett bankkort eller kreditkort använts för att sätta in pengar måste namnet korrespondera med namnet registrerat på kortet.

1.2.1.6. du aldrig sätter in eller satsar pengar på kasinot som anförskaffats med illegala metoder, som preciseras i 1.6 nedan;

1.2.1.7. skall betala alla skulder till kasinot direkt till kasinot och, i fråga om betalning skall inte ta ut tillbaka, neka, omvända och / eller upphäva sådana betalningar,

1.2.1.8. ska se till att alla pengar som du är skyldig till kasinot betalas till kasinot och en betalning till tredje part (oavsett om den tredje parten agerar som agent för dig eller casinot) skall inte utgöra en urladdning därav tills nämnda pengar faktiskt har mottagits av Casino. Ett brott härav kan resultera i en vägran  av kasinot att betala ut cash-in;

1.2.1.9. har läst och förstått dessa villkor och bestämmelser.

1.3. Vägran att registrera, avregistrering, uteslutande & avstängning

1.3.1. Vi får vägra att registrera dig som spelare eller välja att avregistrera kontot och utesluta dig eller stänga av dig som spelare från casinot när som helst, om vi bedömer att ditt deltagande på casinot på något sätt är eller varit bedrägligt, olagligt, kränkande, hemlighetsfullt eller oregelbundet på något vis (enligt avsnitt 31 i våra bestämmelser och villkor för kampanjer).

1.3.2. Du medger härmed att kasinot har rätten att, utan att på förhand meddela detta, avregistrera, vägra, avslå eller stänga av dig och då inte kunna krävas på anledningarna till detta beslut.

1.3.3. Om Red Flush får information om att en spelare är minderårig kommer vi, förutom i de fall då det finns anledning att misstänka någon form av bedrägeri:

1.3.3.1. Avbryta användningen av kontot omedelbart

1.3.3.2. Ogiltigförklara alla insatser som gjorts

1.3.3.3. Återbetala värdet av de insättningar som kvarstår efter uttag; samt

1.3.3.4. Stänga kontot

1.3.4 Om du upplever att du håller på att förlora kontrollen över ditt spelande och vill ha hjälp med att begränsa din åtkomst till kasinot kan du välja att bli utestängd från kasinot under 24 timmar eller sex månader. Om du väljer något av dessa alternativ kommer du inte längre att kunna logga in på kasinots mjukvara under den bestämda tiden. Kasinot kommer att göra allt det kan för att se till att du inte har åtkomst till sajten. Vi kommer även att göra det som står i vår makt för att se till att du inte mottar några utskick om erbjudanden från oss under denna tidsperiod.

1.4. Konsekvenser av avregistrering, uteslutning eller avstängning

1.4.1. Om vi avregistrerar, utesluter eller stänger av dig från kasinot har vi rätten att:

1.4.1.1. hålla inne med utbetalning av omstridda medel, oavsett om dess är insättningar, återbetalningar, bonusar, free monies, kasinokrediter, utbetalningar av dessa och/eller

1.4.1.2. utesluta dig från ett eller alla kasinon och/eller Poker Rooms som ingår i den kasinogrupp som detta kasino tillhör och/eller

1.4.1.3. ensamma avgöra vilka kriterier som måste mötas för att du skall kunna registrera ett nytt konto på kasinot; och/eller

1.4.1.4. i de fall då det rör sig om bedrägligt, olagligt eller liknande beteende från din sida eller om du underlåter att betala medel du är skyldig:

1.4.1.4.1. tillhandahålla relevanta uppgifter om dig till en intern gruppdatabas där sådant beteende registreras och, vid behov, lämna över dina uppgifter till valfri inkassobyrå för att kräva in eventuella medel du är skyldig. Härmed ger du oss, oåterkalleligt, rätten att göra detta på det sätt vi ser lämpligt, och/eller

1.4.1.4.2. slå fast att du förlorat rätten, i vår favör, till alla omstridda medel som är resultatet av bedrägligt, olagligt eller liknande beteende från din sida.

1.5. Dormant Accounts/vilande konton

1.5.1. Det slås härmed fast att alla bestämmelser i klausul 1.5 endast gäller om alla Real Player's Accounts som en spelare innehar på kasinot eller i Poker Rooms utgör Dormant Accounts/vilande konton.

1.5.2. Konton som är inaktiva I minst 30 månader anses som vilande konton. Vi gör vad vi kan för att föra över eventuellt saldo från ett vilande konto till respektive kontoinnehavare. Om det inte går överförs saldot till Malta Gaming Authority (MGA) / Kahnawake Gaming Authority (MGA)..

1.6. Penningtvätt

1.6.1. Det fastslås härmed att vissa jurisdiktioner har strikta lagar mot penningtvätt som kan kräva av oss att vi - om vi har anledning att misstänka eller har kunskap om att några transaktioner du gör, bland annat, använder medel införskaffade genom illegala aktiviteter eller är tänkta att användas för att dölja medel införskaffade med illegala metoder eller använder kasinot för att underlätta olagliga aktiviteter – kommer att rapportera detta till federala eller lokala myndigheter.

1.6.2. Om vi har kunskap om eller misstanke kring något av det som beskrivits i 1.6.1. ovan kan vi:

1.6.2.1. omedelbart stänga av, avregistrera eller avsluta ditt konto på kasinot; och/eller

1.6.2.2. i enlighet med vårt omdöme, inte återbetala några medel på detta konto och/eller

1.6.2.3. utesluta dig från allt eller valfritt kasino eller Poker Rooms i den grupp av kasinon som detta kasino tillhör; och/eller

1.6.2.4. tillhandahålla alla relevanta uppgifter kring dig till en intern gruppdatabas där detta beteende registreras. Du ger oss härmed, oåterkalleligen, rätten att göra så, efter vårt eget gottfinnande.

1.6.3. Vi förbehåller oss rätten att rapportera dig till tidigare nämnda federala eller lokala myndigheter i de fall då vi, efter vårt gottfinnande, anser att vi lagligen måste göra så.

1.6.4. För att vara behjälpliga i förhindrandet av penningtvätt:

1.6.4.1. skall inga kontanter accepteras som medel för konton i kasinot;

1.6.4.2. skall inga betydande och/eller ovanliga uttag, individuellt eller ackumulativt, kunna genomföras utan att vidimerade exemplar av minst 2 (två) av de följande inkommit till oss:

Ditt:

1.6.4.2.1. senaste kontoutdrag från din bank, från det konto som använts för att betala dina insatser;

1.6.4.2.2. körkort;

1.6.4.2.3. identitetskort eller liknande dokument med fotoidentifikation av dig;

1.6.4.2.4. giltigt pass;

1.6.4.2.5. utdrag från din senaste räkning (alltså el, vatten, telefon eller liknande) där ditt namn och din adress som du registrerat hos oss förekommer.

1.6.4.3. Vid sidan av det ovan nämnda förbehåller vi oss rätten att kräva in något av ovanstående dokument när som helst för att kunna verifiera din identitet.

1.7. Reklam och marknadsföring

1.7.1. Om du, medan du spelar på kasinot, vinner en stor summa pengar eller något annat pris som kasinot anser vara värt att göra reklam kring, samtycker du härmed att finnas tillgänglig och ställa upp på events arrangerade av kasinot i avsikt att offentliggöra din vinst och eventuella pris. Du ger härmed kasinot rätten att använda ditt namn, din bild och innehållet i eventuella intervjuer apropå din vinst och eventuella pris. Vidare avsäger du dig härmed rätten till allt dylikt material i kasinots favör. Kasinot kommer alltid att göra sitt yttersta för att skydda ditt privatliv och din integritet.

1.7.2. För mer information om vår sekretesspolicy, vänligen läs under den aktuella länken på kasinots hemsida.

2. Tjänsten

2.1. Tjänsten och mjukvaran tillhandahålles "som de är". Vi gör inga utfästelser och lämnar inga garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, vad gäller nöjdhet beträffande kvalitet, ändamålslämplighet, fullständighet eller exakthet beträffande tjänsten eller mjukvaran.

2.2. Vi skall ej hållas ansvariga för datorfel, fel i telekommunikation, Internetåtkomst eller dina eventuella försök att delta i spelande via metoder eller sätt som ej avsetts från vår sida.

2.3. Vi kan inte garantera att tjänsten alltid kommer att fungera men vi kommer att avhjälpa inrapporterade fel så snart som är rimligen möjligt. Om fel inträffar skall detta rapporteras via e-mail eller genom att skriva till vår kundsupport.

2.4. Även om vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att mjukvaran och filerna är fria från virus, kan vi inte garantera att mjukvara och filer saknar dylika problem. Det är ditt ansvar att skydda dina system samt ombesörja att du har möjlighet att återinstallera de data eller program som kan komma att försvinna till följd av virus.

2.5. Vi kan, efter eget gottfinnande, stänga ner hela eller delar av tjänsten. Vi kan, men måste inte, meddela dig detta i så god tid som går. Vi kommer att starta upp tjänsten så snart det är praktiskt möjligt vid dessa eventualiteter.

2.6. Om kasinots system fallerar, anses alla insatser ogiltigförklarade.

2.7. I enlighet med klausul 4.2 nedan, är vi inte ansvariga för eventuella förluster du drabbas av till följd av dylika avbrott eller driftstopp.

3. Delade platser

3.1. Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, införa de villkor eller krav vi anser lämpliga på den person som öppnar eller vill öppna ett konto på kasinot där sådana konton startas från platser där datorer delas.

4. Skadestånd och begränsningar av ansvar

4.1. Du förbinder dig att hålla kasinot, dess chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, ombud, syster- och dotterbolag och dess huvudföretag fria från skadeståndskrav gällande alla kostnader, utgifter, betalningsansvar och skador (vare sig det gäller direkta, indirekta, speciella, konsekvensrelaterade, avskräckande eller straffrelaterade) som uppstår i samband med ditt deltagande i kasinots verksamhet. Ditt deltagandes art skall inkludera, men inte begränsas till, bland annat:

4.1.1. besök hos, användande eller återanvändande av denna kasinohemsida:

4.1.2. användande eller återanvändande av allehanda material på, eller anförskaffat via, denna kasinohemsida eller annan källa;

4.1.3. tillträde, användning eller återanvändning av kasinohemsidans server;

4.1.4. underlättande av eller faktisk insättning på ditt konto på kasinot;

4.1.5. vadslagning eller spel på kasinot;

4.1.6. mottagande eller användande av allehanda vinster eller priser på eller från kasinot;

4.1.7. användning eller återanvändning av kasinots mjukvara, vare sig den laddats ner från kasinots hemsida eller på annat sätt anförskaffad via allehanda medier.

4.2. Under inga som helst omständigheter skall kasinot, dess chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, ombud, syster- och dotterbolag eller dess huvudföretag kunna vara kontraktsbundet skadeståndsskyldiga gentemot dig, vare sig det är skadeståndsgrundande, försumligt eller ej vad gäller alla former av förluster eller skador som på något sätt uppkommit av någon som helst anledning, vare sig direkt eller indirekt eller gällande några som helst summor (även då du inkommit med notifikationer om sådana eventualiteter som kan bära med sig skada eller förluster).

5. Erbjudanden och tävlingar

5.1. Det fastslås härmed att kasinot, emellanåt, skall erbjuda vissa erbjudanden och tävlingar och att för dessa erbjudanden och tävlingar kan andra villkor komma att gälla, villkor och bestämmelser som är erbjudande- eller tävlingsspecifika.

5.2. Dessa bestämmelser och villkor skall gälla för alla erbjudanden och tävlingar.

5.3. Då en eventuell konflikt uppstår mellan dessa bestämmelser och villkor och de erbjudande- och tävlingsspecifika bestämmelserna och villkoren, skall dessa senare gälla men bara gällande de specifika fall och punkter där konflikt finnes.

6. Spelregler

6.1. Utöver dessa villkor och bestämmelser skall vissa spelregler, Rules of Play, gälla för dig och dessa är bindande för dig i egenskap av deltagare i verksamheten på kasinot.

6.2. Härmed accepterar du att tidigare nämnda spelregler/Rules of Play är bindande som vore de särskilt infogade i dessa bestämmelser och villkor.

7. Immateriella rättigheter

7.1. Vi ger dig härmed återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att använda kasinots hemsida och dess mjukvara, inklusive copyright och alla immateriella rättigheter inkluderade i denna som har med tjänsten att göra, i enlighet med dessa villkor och bestämmelser.

7.2. Du bekräftar härmed och avtalar att all copyright, alla varumärken och alla andra immateriella rättigheter i allt material eller allt innehåll tillhandahållet som en del av kasinots hemsida och dess mjukvara skall för evigt lagstadgat tillhöra våra licensgivare. Du tillåts använda dig av detta material bara med uttryckligt godkännande från våra licensgivare.

7.3. Du bekräftar härmed och avtalar att allt material och allt innehåll på kasinots hemsida tillhandahålls för ditt personliga och icke-kommersiella användande och att du har rätt att ladda ner detta material till endast en datorhårddisk för detta ändamål. All annan användning av detta material är förbjudet. Du förbinder dig att inte (och går med på att inte underlätta eller hjälpa till att tredje part kan) kopiera, återskapa, ge ut, publicera, visa upp eller distribuera eller kommersiellt utnyttja, mixtra med eller skapa kopior av detta material och innehåll.

8. Mobila kasinon

När du spelar på Red Flush mobila kasino, skall följande tilläggsvillkor gälla:

8.1. Tillhandahållare av nätverkstjänst och andra omkostnader

Du är ensamt ansvarig för alla kostnader för uppkopplingar, användande eller andra omkostnader vad gäller din nätverksleverantör när du registrerar dig för att spela spelen, ladda ner mjukvaran, göra insatser eller kommunicerar med oss. Dessa kostnader utgör ingen del av gjorda insatser.


8.2. Virus och datasekretess

Vare sig kasinot eller dess huvudägare eller dotterbolag, ombud, nätverktjänster, tillhandahållare, partners, representanter eller anställda garanterar att kasinots mjukvara är fri från virus eller annan datakod som kan vara smittande eller farlig till sin natur och du ensam är ansvarig för att se till att genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa dina speciella krav för tillförlitlighet gällande indata och utdata samt skydd från virus eller annan datakod som kan skada eller smitta din mobiltelefon, ditt system eller dina data. Varken kasinot eller dess huvudmän, dotter- eller systerbolag, ombud, nätverkstjänst, tillhandahållare, partners, representanter eller anställda garanterar att kasinot är fritt från fel eller arbetar utan förlust av paket eller störningar, och garanterar heller inte felsäkerheten hos någon försändelse via internet eller uppkoppling till detsamma.

8.3. Anslutningar

Du (spelaren/ The Player) är ensam ansvarig för alla telekommunikationsapparater, nätverk, GPRS, Internetåtkomsttjänster och alla andra samtycken och medgivanden som krävs i samband med din användning av kasinot.

9. Allmänt

9.1. Tillägg

9.1.1. Kasinot förbehåller sig rätten att, utan att meddela dig, ändra, göra tillägg till, stryka, lägga till text i dessa villkor och bestämmelser, de erbjudande- och tävlingsspecifika villkoren och bestämmelserna eller spelreglerna/Rules of Play närhelst de vill.

9.1.2. Dessa förändringar kommer att gälla och ha laga kraft och vara bindande omedelbart då de publicerats på kasinots hemsida.

9.1.3. Du förbinder dig att på regelbunden basis gå igenom dessa villkor och bestämmelser, de erbjudande- och tävlingsspecifika villkoren och bestämmelserna och spelreglerna/Rules of Play för att ta del av eventuella ändringar.

9.2. Olämplighet

Ingen anställd på kasinot eller dess systerbolag, dotterbolag eller bolag med kopplingar till kasinot, dess reklambolag eller licensgivare, distributörer eller andra företag kopplade till kasinot eller, då det gäller privatpersoner, personer som tillhör den närmsta familjekretsen till någon av dessa är valbar och får ej deltaga i kasinot som en Real Player.

9.3. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon del av dessa bestämmelser och villkor bedöms vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara skall denna del bedömas vara särskiljbar från resten av dessa villkor och bestämmelser och skall inte påverka validiteten eller genomförbarheten hos resterande villkor och bestämmelser. I detta fall skall den del som bedömts vara ogiltig eller ogenomförbar omarbetas med hjälp av tillämplig lagtext för att spegla, så nära som möjligt, vår ursprungliga avsikt.

9.4. Undantagsfrihet

Inga eftergifter du tilldelats från kasinot skall vara av sådan form att de kan utgöra ett undantag för dina eller kasinots rättigheter gällande dessa villkor och bestämmelser.

9.5. Tredje part

Om inget annat specifikt angivits, skall inget som inkluderats i dessa villkor och bestämmelser skapa eller ställa krav på annan person än den som inräknats i dessa villkor och bestämmelser.

9.6. Överlåtelse

Vi förbehåller oss rätten att överföra, överlåta vidarelicensiera eller vidareförbinda, delar eller helheten, av de rättigheter eller skyldigheter tilldelade eller ålagda oss i dessa bestämmelser och villkor. Du får inte överföra, överlåta vidarelicensiera eller vidareförbinda de rättigheter eller skyldigheter som tilldelats eller ålagts dig i dessa bestämmelser och villkor.

9.7. Hela avtalet

Om inte sammanhanget dikterar annat, utgör dessa bestämmelser och villkor helheten av det avtal som träffats och ersätter alla former av tidigare träffade avtal och överenskommelser, muntliga eller skrivna. Du bekräftar härmed att du inte förlitar dig på någon typ av framställan, överenskommelse, avtal eller annat som inte täckts av dessa villkor och bestämmelser.

9.8. Framställning

I detta avtal har rubriker använts endast för enkelhetens skull och dessa skall på intet sätt påverka innehållets framställan. Omnämnandet av personer inkluderar de omfattade genom hänvisning såväl som de icke omfattade genom hänvisning; omnämnande av enskild person i singular, inkluderar flertalet i plural och vice versa; samt alla omnämningar av maskulinum inkluderar även femininum.

9.9. Tillämplig lag och jurisdiktion

Giltighet, konstruktion och prestanda av detta avtal skall regleras av maltesisk lagstiftning och skall vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktion de maltesiska högsta domstolar som parterna avger, förutom att en part kan begära ett interimistiskt föreläggande i domstol med behörig domstol. Detta avtals giltighet, uppbyggnad och utförande ska förhålla sig till lagarna i Mohawk Territory i Kahnawake och ska ligga under den icke-exklusiva jurisdiktionen av dessa högre domstolar som dessa parter härmed underställer sig. En part kan dock söka ett provisoriskt åläggande i en behörig domstol.

9.10. Fatalietid för handlingar

Du bekräftar härmed att all form av rättsliga förfaranden från din sida för att hävda eventuell fordran från kasinot (om någon) skall påbörjas av dig inom en tidsperiod på 6 (sex) månader efter anledningen till sagda förfarande (preskriptionsperioden); om så icke sker avsäger du dig för alltid all rätt du har att hävda sådana krav eller fordran efter preskriptionstiden samt bekräftar att efter preskriptionstidens slut skall sagda krav eller fordringar betraktas som avstådda, ogiltiga och lagligen avslutade.

9.11. Om konflikt skulle uppstå mellan de engelska villkoren och bestämmelserna och andra språkversioner, gäller den engelska versionen.

9.12. Scratchcard-återbetalningar

I alla Scrtachcard-spel du deltar skall ett Scratchcard bedömas som använt, omedelbart efter inköp av detsamma. Under inga som helst omständigheter har du rätt till någon form av återköp eller återbetalning eller byte av ett av dig inköpt Scratchcard, vare sig du genomfört själva 'skrapandet' och fått fram de underliggande symbolerna eller inte.

 
Digimedia Limited strävar efter att lösa alla konflikter så snart som möjligt och på ett ansvarsfullt sätt. Skulle mot förmodan en konflikt inte lösas är du välkommen att skicka in ett klagomål till Malta Gaming Authority (MGA) via support.mga@mga.org.mt 
Digamma Limited é autorizada e regulamentada pela Comissão de Jogo de Kahnawake. O número de licença 00810 foi emitido a 31 de outubro de 2016

Version 2018/1
 
Öppna ett konto och få
10 000 kr + 100 Gratis Spins
BÖRJA MED EN
100% MATCHBONUS
MED DIN FÖRSTA INSÄTTNING
Vi accepterar och flera…
Ditt namn kan bara innehålla bokstäver (A-Z/a-z)
Vänligen fyll i ett giltigt förnamn
Ditt efternamn kan bara innehålla bokstäver (A-Z/a-z)
Vänligen fyll i ett giltigt efternamn
Land är ett obligatoriskt fält
Valuta är ett obligatoriskt fält
Valuta är ett obligatoriskt fält
Vänligen fyll i ditt mobilnummer
Vänligen fyll i ditt mobilnummer
Vänligen fyll i ditt mobilnummer
Vänligen fyll i ditt mobilnummer
Mejladressen är inte giltig
Vänligen fyll i en giltig mailadress
1/2
Adressinformation
Din adress kan bara innehålla bokstäver och/eller nummer (A-Z/a-z och 0-9)
Din adress kan bara innehålla bokstäver och/eller nummer (A-Z/a-z och 0-9)
Din adress kan bara innehålla bokstäver och/eller nummer (A-Z/a-z och 0-9)
Din stad kan bara innehålla bokstäver (A-Z/a-z)
Din stad kan bara innehålla bokstäver (A-Z/a-z)
Vi behöver veta vilket landskap du bor i
Vi behöver veta vilket landskap du bor i
Ditt postnummer kan bara innehålla bokstäver och/eller nummer (A-Z/a-z och 0-9)
Ditt postnummer kan bara innehålla bokstäver och/eller nummer (A-Z/a-z och 0-9)
Födelsedag
Du måste vara 18 år eller äldre för att gå med
Kontoåtkomst
Ditt lösenord kan bara innehålla bokstäver och/eller nummer (A-Z/a-z och 0-9)
Lösenord är ett obligatoriskt fält
Vi kolla om användarnamnet är ledigt…
Användarnamnet finns redan
Ditt användarnamn kan bara innehålla bokstäver och/eller nummer (A-Z/a-z och 0-9)
Vänligen fyll i ett användarnamn.
Krypterat,
säkert och
privat
2/2
Chatta Live